خواص کندر
o پیامبر خدا(صلی الله علیه) :« بر شما باد کندر* زیرا آن سان که انگشتان عرق را از پیشانی پاک می کنند پشت را محکم می کند عقل را افزون می کند ذهن را ذکاوت می دهد چشم را جلا می دهد و فراموشی را از میان می برد.»
                                                                بحارالانوار

o پیامبر خدا(صلی الله علیه):«با کندر بدن را چرب کنید چرا که این بهره ای بیشتر برای شما نزد زنانتان ایجاد میکند.»
                                               کنزالعمال

o پیامبر خدا(صلی الله علیه):«خطاب به امام علی(علیه السلام) - ای علی سه چیز بر حافظه می افزاید و بلغم را می برد:« کندر مسواک و قرائت قرآن.»
                                           مکارم الاخلاق

o امام علی(علیه السلام):«جویدن کندر دندانها را استحکام می بخشد بلغم را می راند و بوی دهان را می گیرد.»
                                        مکارم الاخلاق

o عبدالله بن جعفر نقل می کند که مردی نزد علی بن ابی طالب(علیه السلام) آمد و از فراموشی اظهار ناراحتی کرد فرمود:« باد کندر چرا که دل را شجاعت می بخشد و فراموشی را از میان می برد.»
                                            کنز العمال

o امام رضا(علیه السلام):« فراوان کندر بخورید آن را در دهان نگه دارید  نیک بجوید برای من جویدن آن دوست داشتنی تر است چرا که آن بلغم معده را پاک می کند عقل را استحکام می بخشد و غذا را گوارا می سازد. »
                                         مکارم الاخلاق
فایده های کندر برای زنان باردار
o پیامبر خدا(صلی الله علیه):«به زنان باردار خود کندر بدهید چرا که عقل کودک را افزون میکند.»

o امام رضا(علیه السلام):«به باردارتان کندر نر بدهید در این صورت اگر آنچه در شکم زن است پسرباشد بیدار دل آگاه و دلیر می گردد و اگر دختر باشد روی و خوی وی نکو می شود و سرین او سترگ می گردد و نزد همسرش بهره می یابد.»
                                        مکارم الاخلاق

*کندر صمغی است که آن را مصطکی خوانند و بعضی گویند مصطکی هم نوعی کندر است و کندر همان لبان باشد و بعضی می گویند کندر درختی است شبیه پسته لیکن باری و میوه ای و تخمی ندارد صمغ آن را به نام درخت آن خوانند .

(لغت نامه دهخدا)

 

كندر

به فارسي «كُندُر» و در كتب طب سنتي با نامهاي «كندر» و «لبان» ،«ليبان» و «ليبان ذَكَرْ» آورده شده است به هندي لوبان و به فرانسوي انواع ان را Oliban، Encens   male و Encens  indien و به انگليسي Olibanum و Frankincense گفته مي شود صمغ رزيني است كه ازگياهي گرفته مي شود گياه درختچه اي است از خانوادة Burseraceae نام علمي آن Boswellia  carterii  Birdw. مي باشد اين گونه در عربسان و حبشه مي رويد .

از گونه ديگري به نام . Boswellia  serrata  Roxb از همين خانواده نيز كندر گرفته مي شود ا ين گونه در مناطق مختلف هندوستان مي رويد از اين گونه دو واريته درهند ديده مي شود يكي Var  serrata كه برگهاي آن پوشيده از كرك است  و ديگري Var  glabra كه برگهاي آن صاف و بي كرك مي باشد .

 

مشخصات گياه مولد كندر – گونه B.caterii

درختچه اي است كوچك پرشاخه ، برگهاي آن مركب و متشكل از 15-7 برگچه. برگچه ها دندانه دار شبيه برگ بلوط و تمام گياه پوشيده از كرك پنبه اي است اين درختچه درعربستان و حبشه انتشار دارد.

 

مشخصات كندر

با شكافي كه در تنة درختچة مولد كندر ايجاد مي كنند شيرابه سفيد رنگي كه همان صمغ رزيني كندر است از آن خارج مي شود اين شيرابه در مجاورت هوا به تدريج سفت شده وبه صورت كندر كه در بازار عرضه مي شود در مي آيد. كندر صمغ رزيني است كه در بازار به صورت قطعات كوچك و يا در ابعاد شاه بلوط فروخته مي شود صمغي است خشك با طعم تلخ و معطّر و كمي گس. معمولاً در تجارت دونوع كندر عرضه مي شود يكي را از افريقا و ديگري را از هندوستان       مي آورند كندر افريقا يا به شكل قطعات كوچك گرد اشكي و يا بزرگتر به قدر شاه بلوط.كندر اشكي به رنگ كاه است زير دندان نرم مي شود و اگر شكسته شود مقطع آن كِدِر و مانند موم مي باشد و كندر شاه بلوطي قرمز رنگ و غيرخالص است.

و امّا كندر هندوستان به صورت پارچه است بزرگتر از قطعات كندر افريقا، رنگ آن زرد كمي تيره و گِرد و معمولاً داراي بو و طعم معطَري مي باشد ، شبيه  بو و طعم صمغ رزيني كاج.

در بازار غالباً كندر را با سانداراك و مصطكي مغشوش مي نمايند كه البته از كندر خالص نامرغوبتر است .

توضيح : سانداراك را كه به فارسي سندروس مي گويند صمغ رزيني است كه در اثر شكاف در تنة بعضي از درختان تيرة كاج به دست مي آيد از جمله درخت Callitris  quadrivalvis  Vent. كه مترادف آن Thuya  articulata  Vahi.       مي باشد. درختي است به بلندي 6-5 متر كه در شمال افريقا مي رويد رزين سندروس در حدود 1 درصد اسانس مركب از پينن و ديپانتن دارد و بعلاوه داراي مادة تلخ نيز مي باشد.از گونه هاي ديگري ازهمين خانواده به نام C.robusta  R.Br. و چند درخت ديگر نيز سانداراك گرفته مي شود سانداراك تقريباً مصرف درماني ندارد و در ورني سازي مصارف صنعتي دارد و چون ارزان است گاهي با كندر مخلوط مي شود از ساير Thuya ها نيز صمغ سانداراك گرفته مي شود .

در مورد انواع كندر در كتب طب سنتي شرقي آمده است كه كندر مايل به قرمز كندر مذكر و كندر سفيد را كندر مونث گويند ولي در مدارك علمي غربي كه مبتني بر مطالعات گياه شناسان است آمده است كه كندر مذكر كه Encens  male گفته ميشود صمغ رزيني است كه از گياه Boswellia  carterii گرفته مي شود و كندر مونث به فرانسوي Juniperus  lycia  Pall. و همچنين از سروي به نام  Juniperus  thurifera گرفته مي شود گونه اخير را به فرانسوي Genvrier  porte-encens    مي نامند.سروي است به بلندي 10-8 متر كه در افريقاي شمالي در تونس انتشار دارد كندر از اعصار كهن مورد شناخت بشر بوده است و به عنوان بخور معطّر از سوزاندن آن استفاده مي شده و هنوز هم در معابد و در ديرها و كليساهاي مسيحيان در مراسم مذهبي كاتوليكها دود مي شود كندر در اتر، كلروفورم و اسانس تربانتين حل مي شود در آب فقط قسمتي از آن حل مي شود و محلول كندر در آب مانند ساير صمغهاي رزيني به صورت شير در مي آيد.

تركيبات شيميايي

از نظر تركيبات شيميايي كندر داراي حدود 25 درصد صمغ غيرمحلول در الكل و يك رزين ومقدار اسانس است قسمت غيرمحلول آن درالكل داراي مواد آرابين و باسورين است و قسمت محلول آن در الكل داراي رزيني به نام اوليبانورزن ،يك اسيد آزاد به نام اسيد بوسوليك، يك مادة تلخ و اسانس مي باشد دراسانس كندر علاوه بر پينن، ديپانتن و فلاندرن مقداري از يك نوع الكل به نام اوليبانول مي باشد .

 

خواص – كاربرد

در هند از كندر به عنوان معرّق ، مدّر، قابض و قاعده آور استفاده مي شود و درموارد روماتيسم و ناراحتي پوستي و بيماريهاي عصبي تجويز مي شود.

از نظر حكماي طب سنتي كندر گرم و خشك است و از نظر خواص آن معتقدند كه خشك كننده و قابض و بند آورندة خون است گازها را تحليل مي برد و براي تقويت حافظه نافع مي باشد . از خونريزي هاي خارجي و خونروي از سينه جلوگيري مي كند و اگر با صمغ عربي خورده شود براي رفع بدبويي بيني و تنگي نفس وسرفة مزمن رطوبتي نافع است . اگر با عسل خورده شود براي رفع فراموشي مفيد است اگر تا چند روز هر روز 3 گرم آن را در آب بخيسانند و ناشتا بخورند براي رفع فراموشي و زيادي بلغم مفيد است .+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۸ساعت 12:53  توسط مهدی   |